Založ si blog

Ženy v Koráne a Sunne 1/2

Do akej miery korešponduje pohľad prezentovaný západnými médiami na postavenie žien v islame s učením Svätého Koránu a Sunny?  Sú patriarchálne a často krát bigotné štátne zákony skorumpovaných islamských vlád založené na slovách Proroka Muhammada jemu zjavených Jediným Bohom?  Alebo ide o zákony ľudí, ktorí sa skrývajú pod hlavičkou „štátu“ a „štátnej moci“ a cez tieto zákony sledujú a snažia sa naplniť svoje prízemné túžby?

 

Muslim-Marriage

V islame neexistuje žiadny rozdiel medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o ich vzťah k Bohu.  Sú im obom sľúbené rovnaké odmeny za dobré správanie a rovnaký trest za zlé správanie.

 

Korán hovorí:
„Aj ženy majú rovnaké práva nad mužmi, ako muži nad nimi.“  (2:26)

 

Korán pri oslovovaní veriacich často používa výraz „veriaci muži a ženy“, aby zdôraznil rovnosť mužov a žien v súvislosti s ich povinnosťami, právami, cnosťami a zásluhami.  V Koráne sa hovorí:
„Muslimovia a muslimky a veriaci muži a veriace ženy a poslušní muži a poslušné ženy a pravdovravní muži a pravdovravné ženy a trpezliví muži a trpezlivé ženy a pkoroní muži a pokorné ženy a finančne pomáhajúci muži a finančne pomáhajúce ženy a postiaci sa muži a postiace sa ženy a muži chrániaci svoje pohlavie (pred mimomanželským pohlavným stykom) a ženy chrániace (svoje pohlavie) a muži, ktorí si spomínajú na Boha často, a  ženy, ktoré si spomínajú (často na Boha), pre tých (v ktorých takéto vlastnosti sú) prirpavil Boh odpustenie a odmenu obrovskú.“  (33:35)

 

Kresťanskí duchovní v minulosti tvrdili, že ženy nemajú dušu, a že budú existovať v ďalšom živote ako bezpohlavné bytosti, čo je zjavne v rozpore s učením Koránu.

 

Korán hovorí, že ženy majú dušu presne takú istú ako muži, a pôjdu do raja, ak konajú dobre:
„Vojdite do raja vy i vaše družky, v radosti (tam prebývajte).“  (43:70)
„Kto z jednotlivcov mužského pohlavia alebo jednotlivcov ženského pohlavia by konal dobro a bol by pritom veriaci, tomu dáme žiť život dobrý a odmeníme ho odmenou rovnajúcou sa tomu najlepšiemu z toho, čo konal.“  (16:97)
Korán napomína tých, ktorí utláčajú alebo zle zaobchádzajú so ženami:
„Vy, ktorí ste uverili, nie je vám dovolené dediť ženy, konajúc proti ich vôli.  A nebráňte im vydať sa, aby ste ich mohli obrať o časť toho, čo ste im dali, iba ak by sa dopustili nemravnosti zjavnej.  A nažívajte s nimi v dobrom, a ak by sa vám sprotivili, tak je možné, že sa vám protiví niečo,  z čoho Boh dá vzísť dobro veľké.“  (4:19)

 

Pred príchodom islamu pohanskí Arabi pochovávali zaživa svoje deti ženského pohlavia a nechávali nahé ženy tancovať v okolí Káby počas každoročných veľtrhov.  Zaobchádzali s nimi ako s obyčajnými hnuteľnými vecami a predmetmi sexuálnej rozkoše, ktoré nemali žiadne práva a spoločenské postavenie.  Práve preto boli verše Koránu, zaoberajúce sa postavením ženy, revolučné.  Na rozdiel od iných náboženstiev, ktoré ženy považujú za skazené a nositeľky dedičného hriechu a mužov za dedičov vlastností cnosti a ušľachtilosti sa islam prikláňa k tomu, že muži a ženy, ako bytosti z rovnakej podstaty, sú vytvorené z jednej duše.

 

Korán hovorí:
„Ó, ľudia!  Bojte sa svojho Pána (počas pokušenia spáchať hriech), ktorý vás stvoril z duše jednej (z Adama) a z nej stvoril jej družku (Evu) a z nich oboch dal rozmnožiť veľké množstvo mužov a žien.  A bojte sa Boha, v mene ktorého sa na seba obraciate, a vyvarujte sa (následkov) prerušenia príbuzenských zväzkov.  Veď Boh na vás dozerá.“  (4:1)

 

Prorok Muhammad (mier s ním) povedal, že „ženy sú druhá polovica mužov“.  Korán zdôrazňuje túto jednotu muža a ženy v najkrajšom podobenstve:
„Ony (vaše ženy) sú vaším odevom (ktorý vás chráni pred nemravnosťou) a vy (muži) ste ich odevom (ktorý zasa chráni ich).“  (2:187)

 

Presne tak ako oblečenie skrýva našu nahotu, tak si muž a žena, ktorí vstúpia do stavu manželského, navzájom chránia svoju cudnosť.  Tak ako odev poskytuje komfort pre telo, tak manžel nájde útechu v spoločnosti svojej manželky a ona u neho.
Rovnako ako odev je cnosťou, krásou a zdobením tela, tak aj ženy svojim manželom a manželia sú pre ne.“

 

Islam nepovažuje ženu ako „nástroj diabla“, ale Korán ich skôr nazýva: Muhsana – čo znamená pevnosť proti Satanovi, pretože dobrá žena vstupom do manželstva pomáha svojmu mužovi udržať sa na ceste čestnosti v jeho živote.  Je to z toho dôvodu, lebo manželstvo bolo prorokom Muhammadom  (mier s ním) považované za najcnostnejší akt.  Prorok (mier s ním) vravel:  „Keď sa muž ožení, tak splní polovicu svojho náboženstva.“

 

Nariadil manželstvo muslimom týmito slovami:
„Manželstvo je súčasťou mojej cesty a ten, kto sa drží ďaleko od mojej cesty, nie je z mojich následovníkov.“

 

Korán nám podáva zmysel manželstva týmito slovami:
„Medzi Jeho (Božie) znamenia patrí, že vám stvoril z vašich duší družky, aby ste u nich pokoj našli, a učinil medzi vami láskavosť a milosť.  V tom sú veru znamenia ľuďom, ktorí premýšlajú.“  (30:21)

 

Prorok Muhammad (mier s ním) vždy chválil cnostné a cudné ženy a vravel:
„Svet a všetky veci na svete sú vzácne, ale najvzácnejšia vec na svete je cnostná žena.“  Raz povedal budúcemu Khalifovi Umarovi: „Mám ti povedať, čo je najlepší poklad pre človeka, ktorý môže nahromadiť?  Je to cnostná žena, ktorá ho poteší kedykoľvek sa pozrie smerom k nej, a ktorá stráži svoju cudnosť v neprítomnosti manžela.“

 

Pri iných príležitostiach prorok (pokoj s ním) vravel:
„Najlepší majetok, aký človek môže mať, je jazyk, ktorý spomína Allaha, vďačné srdce a veriacu ženu, ktorá mu pomáha v jeho viere.“

„Najlepší spomedzi vás sú tí, ktorí sú dobrí a k svojim ženám.“  Muhammad (mier s ním)

Materiálna civilizácia, morálna civilizácia a Boj/Snaženie

16.11.2014

Pravdou je, že existuje veľký zmätok ohľadom materiálneho rozvoja človeka a morálneho rozvoja človeka. Preto je každý materiálne rozvinutý človek označovaný za morálne rozvinutého. A viac »

Civilizovaný materiálny rozvoj a úspech spirituálny

04.11.2014

Človek je stvorený, aby poznal Allaha Všemohúceho: {A džinov a ľudí sme jedine preto stvorili, aby Ma uctievali}[1] To znamená, aby Ma mohli poznať. Pretože uctievame, aby sme poznali. Ba niet viac »

Ako človek spozná Mistodržiteľa/Zástupcu Boha na Jeho Zemi v každej epoche

03.11.2014

Najdôležitejšia cesta, ktorou spoznať nástupcu Boha na Jeho Zemi je: Prvá cesta: Ktorou Anjeli spoznali Adama, Požehnania a Mier s Ním, a tou je Zmienenie sa, pretože Allah, Slávny, Všemohúci, viac »

Andrej Babiš

Babišov syn a Bocianie hniezdo: Podpisoval som, neviem čo. Držali ma na Kryme

13.11.2018 00:30

Syn českého premiéra Andrej Babiš mladší tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otca nedobrovoľne držali pri kauze Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo) na Kryme.

handziuk

Podozrivého z objednania útoku kyselinou na Handziukovú uväznili

12.11.2018 22:03

Útok na zosnulú protikorupčnú aktivistku si mal objednať exporadca poslanca vládnej strany Mykolu Palamarčuka.

Ladislav Bašternák

Bašternák bol pred odsúdením 'aktívny'. Stihol previesť viaceré nehnuteľnosti

12.11.2018 21:45

Na poslednú chvíľu menili svojho majiteľa nehnuteľnosti v bytovom dome Five Star Residence alebo na Tupého ulici.

fico

Podľa Fica Soros financoval protesty. Naznačil sledovanie organizátorov štátom

12.11.2018 21:26, aktualizované: 22:32

"Všetko to pôjde von, až bude jasné, kto si objednal vraždu," povedal expremiér.

Juraj Kula

Dnes stojíme na križovatke pravdy a lží. Ten, kto si je istý, že dostane vodu, necíti smäd. helper313.wordpress.com/ youtube.com/user/sosentimentom

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 50980x
Priemerná čítanosť článkov: 1821x

Autor blogu

Kategórie