Založ si blog

Ženy v Koráne a Sunne 1/2

Do akej miery korešponduje pohľad prezentovaný západnými médiami na postavenie žien v islame s učením Svätého Koránu a Sunny?  Sú patriarchálne a často krát bigotné štátne zákony skorumpovaných islamských vlád založené na slovách Proroka Muhammada jemu zjavených Jediným Bohom?  Alebo ide o zákony ľudí, ktorí sa skrývajú pod hlavičkou „štátu“ a „štátnej moci“ a cez tieto zákony sledujú a snažia sa naplniť svoje prízemné túžby?

 

Muslim-Marriage

V islame neexistuje žiadny rozdiel medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o ich vzťah k Bohu.  Sú im obom sľúbené rovnaké odmeny za dobré správanie a rovnaký trest za zlé správanie.

 

Korán hovorí:
„Aj ženy majú rovnaké práva nad mužmi, ako muži nad nimi.“  (2:26)

 

Korán pri oslovovaní veriacich často používa výraz „veriaci muži a ženy“, aby zdôraznil rovnosť mužov a žien v súvislosti s ich povinnosťami, právami, cnosťami a zásluhami.  V Koráne sa hovorí:
„Muslimovia a muslimky a veriaci muži a veriace ženy a poslušní muži a poslušné ženy a pravdovravní muži a pravdovravné ženy a trpezliví muži a trpezlivé ženy a pkoroní muži a pokorné ženy a finančne pomáhajúci muži a finančne pomáhajúce ženy a postiaci sa muži a postiace sa ženy a muži chrániaci svoje pohlavie (pred mimomanželským pohlavným stykom) a ženy chrániace (svoje pohlavie) a muži, ktorí si spomínajú na Boha často, a  ženy, ktoré si spomínajú (často na Boha), pre tých (v ktorých takéto vlastnosti sú) prirpavil Boh odpustenie a odmenu obrovskú.“  (33:35)

 

Kresťanskí duchovní v minulosti tvrdili, že ženy nemajú dušu, a že budú existovať v ďalšom živote ako bezpohlavné bytosti, čo je zjavne v rozpore s učením Koránu.

 

Korán hovorí, že ženy majú dušu presne takú istú ako muži, a pôjdu do raja, ak konajú dobre:
„Vojdite do raja vy i vaše družky, v radosti (tam prebývajte).“  (43:70)
„Kto z jednotlivcov mužského pohlavia alebo jednotlivcov ženského pohlavia by konal dobro a bol by pritom veriaci, tomu dáme žiť život dobrý a odmeníme ho odmenou rovnajúcou sa tomu najlepšiemu z toho, čo konal.“  (16:97)
Korán napomína tých, ktorí utláčajú alebo zle zaobchádzajú so ženami:
„Vy, ktorí ste uverili, nie je vám dovolené dediť ženy, konajúc proti ich vôli.  A nebráňte im vydať sa, aby ste ich mohli obrať o časť toho, čo ste im dali, iba ak by sa dopustili nemravnosti zjavnej.  A nažívajte s nimi v dobrom, a ak by sa vám sprotivili, tak je možné, že sa vám protiví niečo,  z čoho Boh dá vzísť dobro veľké.“  (4:19)

 

Pred príchodom islamu pohanskí Arabi pochovávali zaživa svoje deti ženského pohlavia a nechávali nahé ženy tancovať v okolí Káby počas každoročných veľtrhov.  Zaobchádzali s nimi ako s obyčajnými hnuteľnými vecami a predmetmi sexuálnej rozkoše, ktoré nemali žiadne práva a spoločenské postavenie.  Práve preto boli verše Koránu, zaoberajúce sa postavením ženy, revolučné.  Na rozdiel od iných náboženstiev, ktoré ženy považujú za skazené a nositeľky dedičného hriechu a mužov za dedičov vlastností cnosti a ušľachtilosti sa islam prikláňa k tomu, že muži a ženy, ako bytosti z rovnakej podstaty, sú vytvorené z jednej duše.

 

Korán hovorí:
„Ó, ľudia!  Bojte sa svojho Pána (počas pokušenia spáchať hriech), ktorý vás stvoril z duše jednej (z Adama) a z nej stvoril jej družku (Evu) a z nich oboch dal rozmnožiť veľké množstvo mužov a žien.  A bojte sa Boha, v mene ktorého sa na seba obraciate, a vyvarujte sa (následkov) prerušenia príbuzenských zväzkov.  Veď Boh na vás dozerá.“  (4:1)

 

Prorok Muhammad (mier s ním) povedal, že „ženy sú druhá polovica mužov“.  Korán zdôrazňuje túto jednotu muža a ženy v najkrajšom podobenstve:
„Ony (vaše ženy) sú vaším odevom (ktorý vás chráni pred nemravnosťou) a vy (muži) ste ich odevom (ktorý zasa chráni ich).“  (2:187)

 

Presne tak ako oblečenie skrýva našu nahotu, tak si muž a žena, ktorí vstúpia do stavu manželského, navzájom chránia svoju cudnosť.  Tak ako odev poskytuje komfort pre telo, tak manžel nájde útechu v spoločnosti svojej manželky a ona u neho.
Rovnako ako odev je cnosťou, krásou a zdobením tela, tak aj ženy svojim manželom a manželia sú pre ne.“

 

Islam nepovažuje ženu ako „nástroj diabla“, ale Korán ich skôr nazýva: Muhsana – čo znamená pevnosť proti Satanovi, pretože dobrá žena vstupom do manželstva pomáha svojmu mužovi udržať sa na ceste čestnosti v jeho živote.  Je to z toho dôvodu, lebo manželstvo bolo prorokom Muhammadom  (mier s ním) považované za najcnostnejší akt.  Prorok (mier s ním) vravel:  „Keď sa muž ožení, tak splní polovicu svojho náboženstva.“

 

Nariadil manželstvo muslimom týmito slovami:
„Manželstvo je súčasťou mojej cesty a ten, kto sa drží ďaleko od mojej cesty, nie je z mojich následovníkov.“

 

Korán nám podáva zmysel manželstva týmito slovami:
„Medzi Jeho (Božie) znamenia patrí, že vám stvoril z vašich duší družky, aby ste u nich pokoj našli, a učinil medzi vami láskavosť a milosť.  V tom sú veru znamenia ľuďom, ktorí premýšlajú.“  (30:21)

 

Prorok Muhammad (mier s ním) vždy chválil cnostné a cudné ženy a vravel:
„Svet a všetky veci na svete sú vzácne, ale najvzácnejšia vec na svete je cnostná žena.“  Raz povedal budúcemu Khalifovi Umarovi: „Mám ti povedať, čo je najlepší poklad pre človeka, ktorý môže nahromadiť?  Je to cnostná žena, ktorá ho poteší kedykoľvek sa pozrie smerom k nej, a ktorá stráži svoju cudnosť v neprítomnosti manžela.“

 

Pri iných príležitostiach prorok (pokoj s ním) vravel:
„Najlepší majetok, aký človek môže mať, je jazyk, ktorý spomína Allaha, vďačné srdce a veriacu ženu, ktorá mu pomáha v jeho viere.“

„Najlepší spomedzi vás sú tí, ktorí sú dobrí a k svojim ženám.“  Muhammad (mier s ním)

Materiálna civilizácia, morálna civilizácia a Boj/Snaženie

16.11.2014

Pravdou je, že existuje veľký zmätok ohľadom materiálneho rozvoja človeka a morálneho rozvoja človeka. Preto je každý materiálne rozvinutý človek označovaný za morálne rozvinutého. A viac »

Civilizovaný materiálny rozvoj a úspech spirituálny

04.11.2014

Človek je stvorený, aby poznal Allaha Všemohúceho: {A džinov a ľudí sme jedine preto stvorili, aby Ma uctievali}[1] To znamená, aby Ma mohli poznať. Pretože uctievame, aby sme poznali. Ba niet viac »

Ako človek spozná Mistodržiteľa/Zástupcu Boha na Jeho Zemi v každej epoche

03.11.2014

Najdôležitejšia cesta, ktorou spoznať nástupcu Boha na Jeho Zemi je: Prvá cesta: Ktorou Anjeli spoznali Adama, Požehnania a Mier s Ním, a tou je Zmienenie sa, pretože Allah, Slávny, Všemohúci, viac »

gotthard, tunel, nehoda

Gotthardský tunel vo Švajčiarsku paralyzovala smrteľná nehoda

13.12.2017 13:36

Tunel by mal ostať uzavretý aj popoludní.

Robert Fico

Fico označil Kiskove slová o Ústavnom súde za 'hrubý útok'

13.12.2017 13:06, aktualizované: 13:45

Prezident Andrej Kiska sa rozhodol, že vo štvrtok vymenuje troch nových ústavných sudcov. Premiérovi Ficovi sa ale nepáči rétorika, ktorú použil Kiska na margo Ústavného súdu.

devinska nova ves

Štát dá 25 miliónov eur Devínskej Novej Vsi na riešenie dopravy

13.12.2017 13:04

Štát poskytne bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves v nasledujúcich piatich rokoch postupne takmer 25 miliónov eur na dopravné stavby.

danovy urad

Ľudia nebudú poštári, štát schválil IT projekty

13.12.2017 13:00

Na Slovensku sa má rozšíriť elektronická komunikácia s úradmi, zlepšiť fungovanie Sociálnej poisťovne. Štát chce na štyri IT projekty vynaložiť vyše 90 miliónov eur.

Juraj Kula

Dnes stojíme na križovatke pravdy a lží. Ten, kto si je istý, že dostane vodu, necíti smäd. helper313.wordpress.com/ youtube.com/user/sosentimentom

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 46199x
Priemerná čítanosť článkov: 1650x

Autor blogu

Kategórie