Založ si blog

7 dôvodov, prečo ISIS nie sú muslimovia, ich správanie je v rozpore s islamom a prieči sa Koránu.

1.  Zabíjajú ľudské bytosti bez spravodlivých príčin

 

Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Bůh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností! A jestliže ji zkřivíte anebo od ní uhnete, tedy Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte. (4:135)

Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. (5:8)

A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré.(5:32)

nezabíjejte nikoho, koho Bůh vám zakázal, leda podle práva! A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete rozumní! (6:151)

 

2. Chcú donútiť ľudí, aby nasledovali to isté náboženstvo, ako oni sami

 

Nebudiž žádného donucování v náboženství! (2:256)

I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků! K Bohu se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu. (5:48)

Neurážejte ty, které oni vedle Boha vzývají (6:108)

Kdyby byl Pán tvůj chtěl, věru by byli všichni, kdož na zemi jsou, vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se stali věřícími (10:99)

A rci: „Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!“ (18:29)

Rci: „Nevěřící! Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte, a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám, a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali, a vy neuctíváte to, co já uctívám. Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.“ (109:1-6)

 

3. Ignorujú skutočnosť, že islam rešpektuje rozmanité náboženstvá a kultúry

 

Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky – ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni. (2:62)

Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším a pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou. A rcete: „Uvěřili jsme v to, co bylo sesláno nám, i v to, co bylo sesláno vám, a náš Bůh a váš Bůh jedno jsou; a my do vůle Jeho jsme odevzdáni.“ (29:46)

Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený. (49:13)

Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé. (60:8)

 

4. Ignorujú skutočnosť, že aj ne-muslimovia sú odmeňovaní Allahom za dobré skutky

 

Ten, kdo odevzdaně se obrací k tváři Boží a koná dobré, ten nalezne odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebude zarmoucen. (2:112)

Konejte dobré skutky, neboť Bůh miluje ty, kdož dobré skutky konají. (2:195)

Nejsou všichni stejní mezi vlastníky Písma; je mezi nimi obec přímá, jejíž členové přednášejí za noci verše Boží a na tváře své padají a věří v Boha a v den soudný, přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné a soutěží v konání dobrých skutků; a to jsou praví zbožní.  Cokoliv dobrého učiní, nebude jim upřeno a Bůh dobře zná bohabojné. (3:113-115)

Ty však, kdož uvěřili a dobré skutky konali, uvedeme do zahrad, pod nimiž řeky tekou, a tam, nesmrtelní, navěky budou mít manželky čisté; a uvedeme je do stínu hustého. (4:57)

Takto my věru odměňujeme ty, kdož dobré činili. (77:44)

 

5. Nemajú náboženskú autoritu konať v mene muslimov

 

On je ten, jenž seslal ti Písmo, v němž některé verše jsou pevně stanovené, a ty jsou podstatou Písma, zatímco jiné jsou víceznačné. Ti, v jejichž srdcích je odchýlení, následují to, co je v něm víceznačné, usilujíce tak o rozkol a snažíce se o svévolný výklad toho; však nezná výklad toho nikdo kromě Boha. Ti však, kdož pevni jsou ve vědění, hovoří: „My v ně jsme uvěřili; vše, co obsahuje, od Pána našeho je!“ A připomínají si to jedině ti, kdož rozmyslem jsou obdařeni. (3:7)

Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu! A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Bohu a poslu – jestliže věříte v Boha a v den soudný (4:59)

To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte!  A bojte se Boha, neboť Bůh je věru strašný v trestání Svém. (59:7)

 

6. Nezaobchádzajú s ľuďmi milosrdne a láskavo, ako Korán prikazuje Prorokovi a všetkým muslimom

 

Díky milosrdenství Božímu jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli. Odpusť jim tedy a pros za ně o odpuštění a poraď se s nimi v každé záležitosti. A až dospěješ k rozhodnutí, spolehni se na Boha, neboť Bůh miluje ty, kdož na Něj se spoléhají. (3:159)

A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré. (21:107)

Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát? (55:60)

 

7. Používajú násilie vtedy, keď je to zakázané

 

A když se jim řekne: „Nešiřte pohoršení na zemi!“, tu odpovídají: „My ji jen polepšujeme!“  Což však to nejsou právě oni, kdož pohoršení šíří, ale nemají o tom ponětí? (2:11-12)

Jestliže však se vás straní, aniž s vámi bojovali, a vzdají se vám na milost, pak Bůh vám nedává proti nim žádné oprávnění k boji. (4:90)

A nešiřte pohoršení na zemi poté, co stala se na ní náprava! A vzývejte Jej s bázní a touhou, neboť věru milosrdenství Boží jest blízké pro ty, kdož dobro konají. (7:56)

A budou-li ochotni k míru, buď k němu ochoten i ty a spoléhej na Boha, vždyť On slyšící je i vševědoucí. (8:61)

2389
55
Posledný 12. 09. 2014, 04:32:56

Materiálna civilizácia, morálna civilizácia a Boj/Snaženie

16.11.2014

Pravdou je, že existuje veľký zmätok ohľadom materiálneho rozvoja človeka a morálneho rozvoja človeka. Preto je každý materiálne rozvinutý človek označovaný za morálne rozvinutého. A viac »

Civilizovaný materiálny rozvoj a úspech spirituálny

04.11.2014

Človek je stvorený, aby poznal Allaha Všemohúceho: {A džinov a ľudí sme jedine preto stvorili, aby Ma uctievali}[1] To znamená, aby Ma mohli poznať. Pretože uctievame, aby sme poznali. Ba niet viac »

Ako človek spozná Mistodržiteľa/Zástupcu Boha na Jeho Zemi v každej epoche

03.11.2014

Najdôležitejšia cesta, ktorou spoznať nástupcu Boha na Jeho Zemi je: Prvá cesta: Ktorou Anjeli spoznali Adama, Požehnania a Mier s Ním, a tou je Zmienenie sa, pretože Allah, Slávny, Všemohúci, viac »

gotthard, tunel, nehoda

Gotthardský tunel vo Švajčiarsku paralyzovala smrteľná nehoda

13.12.2017 13:36

Tunel by mal ostať uzavretý aj popoludní.

Robert Fico

Fico označil Kiskove slová o Ústavnom súde za 'hrubý útok'

13.12.2017 13:06, aktualizované: 13:45

Prezident Andrej Kiska sa rozhodol, že vo štvrtok vymenuje troch nových ústavných sudcov. Premiérovi Ficovi sa ale nepáči rétorika, ktorú použil Kiska na margo Ústavného súdu.

devinska nova ves

Štát dá 25 miliónov eur Devínskej Novej Vsi na riešenie dopravy

13.12.2017 13:04

Štát poskytne bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves v nasledujúcich piatich rokoch postupne takmer 25 miliónov eur na dopravné stavby.

danovy urad

Ľudia nebudú poštári, štát schválil IT projekty

13.12.2017 13:00

Na Slovensku sa má rozšíriť elektronická komunikácia s úradmi, zlepšiť fungovanie Sociálnej poisťovne. Štát chce na štyri IT projekty vynaložiť vyše 90 miliónov eur.

Juraj Kula

Dnes stojíme na križovatke pravdy a lží. Ten, kto si je istý, že dostane vodu, necíti smäd. helper313.wordpress.com/ youtube.com/user/sosentimentom

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 46209x
Priemerná čítanosť článkov: 1650x

Autor blogu

Kategórie