Založ si blog

7 dôvodov, prečo ISIS nie sú muslimovia, ich správanie je v rozpore s islamom a prieči sa Koránu.

1.  Zabíjajú ľudské bytosti bez spravodlivých príčin

 

Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Bůh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností! A jestliže ji zkřivíte anebo od ní uhnete, tedy Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte. (4:135)

Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. (5:8)

A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré.(5:32)

nezabíjejte nikoho, koho Bůh vám zakázal, leda podle práva! A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete rozumní! (6:151)

 

2. Chcú donútiť ľudí, aby nasledovali to isté náboženstvo, ako oni sami

 

Nebudiž žádného donucování v náboženství! (2:256)

I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků! K Bohu se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu. (5:48)

Neurážejte ty, které oni vedle Boha vzývají (6:108)

Kdyby byl Pán tvůj chtěl, věru by byli všichni, kdož na zemi jsou, vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se stali věřícími (10:99)

A rci: „Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!“ (18:29)

Rci: „Nevěřící! Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte, a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám, a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali, a vy neuctíváte to, co já uctívám. Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.“ (109:1-6)

 

3. Ignorujú skutočnosť, že islam rešpektuje rozmanité náboženstvá a kultúry

 

Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky – ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni. (2:62)

Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším a pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou. A rcete: „Uvěřili jsme v to, co bylo sesláno nám, i v to, co bylo sesláno vám, a náš Bůh a váš Bůh jedno jsou; a my do vůle Jeho jsme odevzdáni.“ (29:46)

Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený. (49:13)

Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé. (60:8)

 

4. Ignorujú skutočnosť, že aj ne-muslimovia sú odmeňovaní Allahom za dobré skutky

 

Ten, kdo odevzdaně se obrací k tváři Boží a koná dobré, ten nalezne odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebude zarmoucen. (2:112)

Konejte dobré skutky, neboť Bůh miluje ty, kdož dobré skutky konají. (2:195)

Nejsou všichni stejní mezi vlastníky Písma; je mezi nimi obec přímá, jejíž členové přednášejí za noci verše Boží a na tváře své padají a věří v Boha a v den soudný, přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné a soutěží v konání dobrých skutků; a to jsou praví zbožní.  Cokoliv dobrého učiní, nebude jim upřeno a Bůh dobře zná bohabojné. (3:113-115)

Ty však, kdož uvěřili a dobré skutky konali, uvedeme do zahrad, pod nimiž řeky tekou, a tam, nesmrtelní, navěky budou mít manželky čisté; a uvedeme je do stínu hustého. (4:57)

Takto my věru odměňujeme ty, kdož dobré činili. (77:44)

 

5. Nemajú náboženskú autoritu konať v mene muslimov

 

On je ten, jenž seslal ti Písmo, v němž některé verše jsou pevně stanovené, a ty jsou podstatou Písma, zatímco jiné jsou víceznačné. Ti, v jejichž srdcích je odchýlení, následují to, co je v něm víceznačné, usilujíce tak o rozkol a snažíce se o svévolný výklad toho; však nezná výklad toho nikdo kromě Boha. Ti však, kdož pevni jsou ve vědění, hovoří: „My v ně jsme uvěřili; vše, co obsahuje, od Pána našeho je!“ A připomínají si to jedině ti, kdož rozmyslem jsou obdařeni. (3:7)

Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu! A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Bohu a poslu – jestliže věříte v Boha a v den soudný (4:59)

To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte!  A bojte se Boha, neboť Bůh je věru strašný v trestání Svém. (59:7)

 

6. Nezaobchádzajú s ľuďmi milosrdne a láskavo, ako Korán prikazuje Prorokovi a všetkým muslimom

 

Díky milosrdenství Božímu jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli. Odpusť jim tedy a pros za ně o odpuštění a poraď se s nimi v každé záležitosti. A až dospěješ k rozhodnutí, spolehni se na Boha, neboť Bůh miluje ty, kdož na Něj se spoléhají. (3:159)

A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré. (21:107)

Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát? (55:60)

 

7. Používajú násilie vtedy, keď je to zakázané

 

A když se jim řekne: „Nešiřte pohoršení na zemi!“, tu odpovídají: „My ji jen polepšujeme!“  Což však to nejsou právě oni, kdož pohoršení šíří, ale nemají o tom ponětí? (2:11-12)

Jestliže však se vás straní, aniž s vámi bojovali, a vzdají se vám na milost, pak Bůh vám nedává proti nim žádné oprávnění k boji. (4:90)

A nešiřte pohoršení na zemi poté, co stala se na ní náprava! A vzývejte Jej s bázní a touhou, neboť věru milosrdenství Boží jest blízké pro ty, kdož dobro konají. (7:56)

A budou-li ochotni k míru, buď k němu ochoten i ty a spoléhej na Boha, vždyť On slyšící je i vševědoucí. (8:61)

2389
55
Posledný 12. 09. 2014, 04:32:56

Materiálna civilizácia, morálna civilizácia a Boj/Snaženie

16.11.2014

Pravdou je, že existuje veľký zmätok ohľadom materiálneho rozvoja človeka a morálneho rozvoja človeka. Preto je každý materiálne rozvinutý človek označovaný za morálne rozvinutého. A viac »

Civilizovaný materiálny rozvoj a úspech spirituálny

04.11.2014

Človek je stvorený, aby poznal Allaha Všemohúceho: {A džinov a ľudí sme jedine preto stvorili, aby Ma uctievali}[1] To znamená, aby Ma mohli poznať. Pretože uctievame, aby sme poznali. Ba niet viac »

Ako človek spozná Mistodržiteľa/Zástupcu Boha na Jeho Zemi v každej epoche

03.11.2014

Najdôležitejšia cesta, ktorou spoznať nástupcu Boha na Jeho Zemi je: Prvá cesta: Ktorou Anjeli spoznali Adama, Požehnania a Mier s Ním, a tou je Zmienenie sa, pretože Allah, Slávny, Všemohúci, viac »

Andrej Babiš

Babišov syn a Bocianie hniezdo: Podpisoval som, neviem čo. Držali ma na Kryme

13.11.2018 00:30

Syn českého premiéra Andrej Babiš mladší tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otca nedobrovoľne držali pri kauze Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo) na Kryme.

handziuk

Podozrivého z objednania útoku kyselinou na Handziukovú uväznili

12.11.2018 22:03

Útok na zosnulú protikorupčnú aktivistku si mal objednať exporadca poslanca vládnej strany Mykolu Palamarčuka.

Ladislav Bašternák

Bašternák bol pred odsúdením 'aktívny'. Stihol previesť viaceré nehnuteľnosti

12.11.2018 21:45

Na poslednú chvíľu menili svojho majiteľa nehnuteľnosti v bytovom dome Five Star Residence alebo na Tupého ulici.

fico

Podľa Fica Soros financoval protesty. Naznačil sledovanie organizátorov štátom

12.11.2018 21:26, aktualizované: 22:32

"Všetko to pôjde von, až bude jasné, kto si objednal vraždu," povedal expremiér.

Juraj Kula

Dnes stojíme na križovatke pravdy a lží. Ten, kto si je istý, že dostane vodu, necíti smäd. helper313.wordpress.com/ youtube.com/user/sosentimentom

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 50979x
Priemerná čítanosť článkov: 1821x

Autor blogu

Kategórie